Parkování v okolí areálu

Vyjádření fotbalového klubu SK Zbraslav k parkování v okolí areálu

Jsme si vědomi nežádoucí situace s parkováním v okolí haly v areálu SK Zbraslav. Náš postoj a aktivity, které k řešení situaci podnikáme jsou shrnuty v níže uvedených bodech:

  1. Je v našem společném zájmu, aby byla dopravní situace zklidněná a abychom žili bez rozepří se sousedy.
  2. V případě problému s konkrétním sousedem chceme daný problém řešit primárně individuálně – mezi sebou. Své podněty můžete směřovat na email info@skzbraslav.cz
  3. Učinili jsme již několik konkrétních opatření, aby návštěvníci haly parkovali v přední části areálu, a ne v bezprostředním okolí haly.
  4. Pro zlepšení parkovací situace chceme vytvořit podmínky pro průchod k hale vnitřkem areálu, tzn., aby se k hale nepřesouvalo po ulici, resp. chodníku, ale okolo travnatého hřiště. Této variantě brání nedostatečný prostor na průchod a nebezpečí pádu do jímky na kompost. Tato jímka byla vybudována před mnoha lety a je betonová. Neexistuje tedy rychlé řešení, je třeba jímku zbourat a zarovnat. Průchod vnitřkem areálu chceme zprovoznit do další zimní sezóny.
  5. Systémovým řešením pro zklidnění ulice a omezení parkování je vytvoření obytné zóny. To však přesahuje naše kompetence, proto jsme o tomto návrhu informovali paní starostku.