Kvantita nebo kvalita?

Fotbalový klub SK Zbraslav se rozhodl pro kvalitu.

Jsme primárně fotbalový klub, a proto bereme jako náš úkol vychovávat fotbalisty.

Fotbalovému klubu SK Zbraslav se po několika letech usilovné práce podařilo vybudovat velmi solidní základnu fotbalových nadějí. Myslíme tím naši dětskou základnu od 4 do 15 let. Podařilo se nám vybudovat novou krytou hrací plochu, která umožňuje kvalitní tréninky i přes zimní období. Od roku 2022 jsme partnerským klubem SK Slavia Praha a daří se nám zkvalitňovat také naši trenérskou práci.

Vše výše uvedené však přineslo jedno zásadní dilema uvedené v titulku – Kvantita nebo Kvalita? Díky nadstandardním podmínkám, které dětem nabízíme, se natolik zvýšil zájem o trénování na SK Zbraslav, že jsme zcela naplnili, až přeplnili kapacitu našich tréninkových ploch a trenérů.

Rozhodli jsme se proto ke dvěma zásadním změnám oproti aktuálnímu stavu.

  1. Děti do 11 let rozdělíme od nadcházející sezóny do kategorií podle ročníku narození a každá kategorie bude mít své vlastní trenéry. Pro připomenutí – aktuálně máme tři kategorie – do 7, 9 a 11 let, ve kterých jsou promíchány děti různých ročníků narození. Nově budou mít sedmiletí, osmiletí, devítiletí atd. každý svou kategorii a své trenéry.
  2. Současně omezíme maximální počet dětí v jedné kategorii a budeme vybírat ty nejkvalitnější. To na druhou stranu znamená, že některé kluky a holky budeme odmítat.

Proč jsme se tak rozhodli? Protože jsme primárně fotbalový klub a bereme jako náš úkol vychovávat fotbalisty. O co nejlepší fotbal na Zbraslavi se všemožně snažili naši předchůdci a my v této tradici chceme pokračovat. Co největší počet dětí přinese sice klubu více financí z členských příspěvků, ale nebudeme schopni dětem dávat potřebné kvalitní trenérské a technické zázemí. Uvědomujeme si, že fotbal je hra pro širokou veřejnost a budeme rádi, pokud budu kluci a holky chodit hrát fotbal na veřejná hřiště. Pokud budeme moci tato veřejná hřiště využívat pro potřeby SK Zbraslav a najdeme pro ně kvalitní vedení, pak budeme schopni poskytovat naše služby ještě širšímu okruhu dětí.