historie klubu

jak šel čas…

Projděme se, ve stručnosti těmi 90 roky a zachyťme alespoň v bodech některé události, dění a i jména, které kluby provázely a psaly jejich dějiny. Snad na úvod této části ještě poznámku: Leckde se v textu objevilo a ještě objeví jméno hráče nebo funkcionáře. Je to jednak tím, že i pisatelé mají své vzpomínky a jednak proto, že v písemných podkladech často na jména narazíme. Rekrutují se především z hlavního mužstvu dospělých, které představuje špičku klubového ledovce. Není samozřejmě možno zachytit jména všech, kteří hráli, funkcionařili nebo se chodili pravidelně dívat. Jména z „Áčka“ představuji  zpravidla ty, kteří vydrželi projít klubovou hierarchií, vydrželi nejdéle a mohou být de facto tedy i příkladem, který reprezentuje řady těch, kteří jmenováni nejsou.

starý pohled na zbraslavské hřiště