propozice a organizace turnajů

Pořadatel: Sportovní klub Zbraslav, Pod Havlínem 1302, Praha 5 – Zbraslav, 156 00.

Kontakt:

Registrace do turnaje: Registrace je on-line na našem webu. Registrace je platná úhradou startovného.

Startovné: Výše startovného podle konkrétního turnaje (viz Seznam vypsaných turnajů). Startovné je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po registraci na webu a nejpozději 10 dnů před konáním turnaje, jinak bude registrace zrušena.

Místo konání: Kryté hřiště s umělou trávou v areálu SK Zbraslav, Pod Havlínem 1302, Praha 5 – Zbraslav.

Termín: viz Seznam vypsaných turnajů.

Kategorie: pro kategorie U7 (ročník 2017) až U13 (ročník 2011).

Počet týmů: 4 – 8 podle konkrétního turnaje.

Podmínky účasti: Zaplacené startovné a soupiska hráčů s datumem narození. Maximální počet hráčů na soupisce:

 • 12 hráčů (kategorie U7) nebo
 • 10 hráčů (kategorie U8 a U9) nebo
 • 11 hráčů (kategorie U10 a U11) nebo
 • 12 hráčů (kategorie U12 a U13).

Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva.

Prezentace: Nejpozději 5 minut před zahájením turnaje, s vyplněnou soupiskou a dokladem o zaplacení startovného.

Hrací doba: podle počtu zúčastněných týmů, viz Pravidla.

Pravidla: viz Pravidla.

Hrací systém: Jedno nebo dvoukolový (podle počtu týmů), každý s každým.

Rozlosování: Rozlosování týmů bude provedeno po prezentaci týmů před začátkem tunaje.

Hodnocení: O výsledku rozhoduje:

turnaje U7:

 1. vyšší počet vstřelených branek.

turnaje U8 – U13:

 1. vyšší počet bodů (vítězství 3 body, remíza 1 bod, porážka 0 bodů),
 2. vzájemná utkání mužstev se stejným počtem bodů (příp. mini tabulka v případě více mužstev),
 3. vyšší rozdíl skóre,
 4. vyšší počet vstřelených branek,
 5. tři pokutové kopy a pak po jednom až do rozhodnutí.

Ceny:

turnaje U7:

 • Poháry pro mužstva na prvních třech místech.

turnaje U8 – U11:

 • Poháry pro mužstva na prvních třech místech.
 • Pořadatel vyhlašuje nejlepšího střelce (při více hráčích s nejvyšším počtem vstřelených branek bude vyhlášen nejlepším střelcem hráč hůře umístěného týmu).

turnaje U13:

 • Poháry pro mužstva na prvních třech místech.
 • Pořadatel vyhlašuje nejlepšího střelce (při více hráčích s nejvyšším počtem vstřelených branek bude vyhlášen nejlepším střelcem hráč lépe umístěného týmu).
 • Pořadatel vyhlašuje nejlepšího hráče a brankáře turnaje.

Protesty: Všechny protesty a námitky s konečnou platností řeší pořadatel turnaje oproti nevratné záloze 200 Kč.

Vybavení: Jedna sada klubových dresů, včetně holenních chráničů. Obuv – turfy, lisovky nebo sálovky. V případě podobných dresů družstvo uvedené v rozlosování jako hosté musí přes dres obléknout rozlišováky rozdílné barvy (poskytne pořadatel).

Pojištění: Hráči nejsou na turnaji pojištění. Startují na vlastní pojištění, jestliže mají takové sjednané. Pořadatel neručí za osobní majetek účastníků turnaje.

Šatny: Každému týmu bude umožněno se převléci v šatnách v přední části areálu naproti restauraci nebo v šatnách v budově u haly. Šatny budou přístupné minimálně půl hodiny před začátkem turnaje. Šatnu je nutné vyklidit do půl hodiny po skončení turnaje.

Občerstvení: Občerstvení si můžou účastníci a návštěvníci turnaje zakoupit v restauraci v areálu SK Zbraslav (od 9:30) nebo v prodejně Albert (500m).

Důležitá upozornění:

 • Za pořádek v šatnách a chování hráčů svých družstev v prostorách haly je zodpovědný hlavní trenér nebo vedoucí týmu.
 • Pořadatel turnaje nenese zodpovědnost za odložené věci, cennosti, peníze atd.
 • Zákaz nošení a konzumace jídla na hrací ploše.
 • Zákaz kouření v prostorách sportovní haly a šaten.
 • Žádáme účastníky, aby se přesunovali mezi šatnami a restaurací v přední částí areálu a halou jen venkem kolem areálu a nikoliv přes travnatou plochu (vzhledem ke klimatickým podmínkám by se nečistoty přenášely do haly více než je nezbytně nutné).
 • Žádáme mužstva, aby neodjížděli před závěrečným vyhodnocením.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn, dojde-li k neočekávaným událostem.