pravidla hry

kategorie U8 a U9

základní pravidla

 • Počet hráčů: 4+1 (čtyři hráči v poli, jeden brankář)
 • Hřiště: dvě hřiště, 19m x 29m
 • Branky: 2m x 5m
 • Hrací doba: podle počtu účastníků
  • 1x 11 minut při 8 týmech
  • 1x 15 minut při 7 týmech
  • 1x 23 minut při 6 týmech
  • 2x 17 minut při 5 týmech
  • 2x 25 minut při 4 týmech
 • Míč: velikost číslo 3
 • Malá domů: je povolena
 • Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče
 • Kop od branky přes půlku hřiště bez dotyku země či hráče je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, smí vyhodit míč rukou, první volná přihrávka v PÚ
 • Střídání hráčů: Opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti byli vždy právě 4 hráči a 1 brankář.

hra brankáře, rozehra od brány

 • Brankář smí chytat úmyslnou malou domů do ruky.
 • Brankář smí chytit míč do rukou po celé šíři pokutového území.
 • Při kopu od brány, smí brankář vyjet, rozehrát nohou či vyhodit míč rukou. Rukou může přehodit polovinu hřiště. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku míče země či hráče. Při vyběhnutí s míčem od brány smí být brankář napadán po prvním kontaktu míče s nohou.
 • Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku země či hráče. Nahraje – li brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. Soupeř při rozehře od brány nemůže stát v PÚ.
 • V případě překopnutí poloviny hřiště brankářem z PÚ, či hráčem při kopu od branky, je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v případě, že brankář chytí míč rukama ve hře.

standardní situace

 • Vhazování mohou hráči provádět třemi způsoby. Vhozením rukama, vyjetím či rozehrou nohou. Bránící hráč stojí nejblíže 1m od rozehrávajícího hráče. Gól přímo z vhazování neplatí, pouze vyjetím po třetím doteku s míčem.
 • Volné kopy na vlastní polovině jsou nepřímé, na polovině soupeře jsou přímé. Zeď může být nejméně 5 metrů od místa kopu.
 • Při standardní situaci musí být útočící hráč nejméně 1m od brankáře.
 • Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 metrů od branky.

kategorie U10 a U11

základní pravidla

 • Počet hráčů: 5+1 (pět hráčů v poli, jeden brankář)
 • Hřiště: jedno hřiště, 25m x 45m
 • Branky: 2m x 5m
 • Hrací doba: podle počtu účastníků
  • 1x 11 minut při 6 týmech
  • 1x 17 minut při 5 týmech
  • 2x 13 minut při 4 týmech
 • Míč: velikost číslo 4
 • Malá domů: není povolena
 • Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama
 • Kop od branky přes půlku hřiště bez dotyku země či hráče je zakázán, první volná přihrávka v PÚ, brankář rozehrává při kopu od branky míč pouze ze země. Hrát na soupeřovu polovinu může z PÚ výhozem z ruky.
 • Střídání hráčů: Opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti byli vždy právě 5 hráčů a 1 brankář.

hra brankáře, rozehra od brány

 • Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope nepřímý volný kop z hranice PÚ na straně, kde došlo k přestupku.
 • Brankář smí chytat míč po celé šíři pokutového území.
 • Při kopu od brány brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku míče země či hráče.
 • Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště. Nahraje – li brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. Soupeř při rozehře od brány nemůže stát v PÚ.
 • V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v případě, že brankář chytí míč rukama ve hře. Vyhozením může přehodit polovinu hřiště.

standardní situace

 • Vhazování se rozehrává vhozením rukama. Bránící hráč stojí nejméně 1m od rozehrávajícího hráče.
 • Volné kopy na vlastní polovině jsou nepřímé, na polovině soupeře jsou přímé. Zeď může být nejméně 5 metrů od místa kopu.
 • Při standardní situaci musí být útočící hráč nejméně 1m od brankáře.
 • Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 metrů od branky.

kategorie U12 a U13

základní pravidla

 • Počet hráčů: 6+1 (šest hráčů v poli, jeden brankář)
 • Hřiště: jedno hřiště, 52 m x 32 m
 • Branky: 2m x 5m
 • Hrací doba: 30 min (2x 15 minut + 1 minuta přestávka)
 • Míč: velikost číslo 4
 • Malá domů: není povolena
 • Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama
 • Kop od branky přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán, první volná přihrávka v PÚ, brankář rozehrává míč pouze ze země.
 • Střídání hráčů: Opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, kde je lavička. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu.
 • Ofsajd: Po celé šíři PÚ platí pravidlo ofsajd.
 • Brankář smí chytat rukama po celé šíři PÚ.
 • Pokutový kop se zahrává po přestupku v PÚ po hranici rohového kopu vyznačenou barevnými metami.

hra brankáře, rozehra od brány

 • Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope nepřímý volný kop z místa přestupku, minimální ve vzdálenosti 5,5 metru od branky.
 • Brankář může chytat rukama po celé šíři pokutového území.
 • Při kopu od brány, brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku míče země či hráče.
 • Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště. Nahraje – li brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán v pokutovém území ažpo prvním doteku s míčem. Soupeř při rozehře od brány nemůže stát v PÚ.
 • V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i vpřípadě, že brankář chytí míč rukama ve hře. Vyhozením může přehodit polovinu hřiště.

standardní situace

 • Vhazování se rozehrává vhozením rukama. Bránící hráč stojí nejméně 1m od rozehrávajícího hráče.
 • Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky.
 • Střídání hráčů je opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, kde je lavička. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu.
 • Rohové kopy se zahrávají ve vzdálenosti 16 metrů od branky.
 • Pokutový kop se zahrává po faulu v prostoru PÚ po rohové „praporky“ vyznačené metami. Při nedovoleném zákroku v prostoru mezi rohem a postranní čárou se zahrává přímý volný kop. Nejsou-li rohy zkrácené, pokutový kop platí po celé šíři PÚ.
 • V PÚ platí pravidlo ofsajd.