umělka s halou

Tréninkové fotbalové hřiště s umělým trávníkem III. generace je určeno pro tréninkovou přípravu klubu, zejména pak pro přípravu mládeže. Jeho účelem je zvýšení možností a zkvalitnění trénování klubu SK Zbraslav.

Nabízíme možnost pronájmu pro sportovní akce klubů i veřejnosti.

Hřiště má rozměry pro malou kopanou 54×30 metrů a umožňuje tak zde sehrávat mistrovská utkání pro všechny kategorie přípravek. Součástí hřiště jsou i mobilní fotbalové branky (8 ks) pro malou kopanou a starší i mladší přípravku. Hřiště je doplněno o sloupy sítí se vstupy a osvětlením. Pro možnost celoročního užívání fotbalového hřiště je pro zimní období navržena přetlaková hala, vytápěná pomocí přímotopného generátoru teplého vzduchu.

A takto to vypadá uvnitř …

Financování výstavby haly

Na jaře 2021 byla dokončena stavba nového krytého hřiště v areálu Sportovního klubu Zbraslav. Od počáteční myšlenky až po slavnostní otevření trvala realizace přesně tři roky. Před několika lety jsme v SK Zbraslav nastartovali koncepci práce s dětmi a mládeží s dlouhodobým cílem nadchnout tuto věkovou skupinu ze Zbraslavi a okolí pro sport. Každý rok, tak do SK Zbraslav přichází hrát fotbal více a více mladých nadšenců. “Abychom mohli i při tomto množství hráčů pokračovat v kvalitním trénování nejen fotbalových, ale i dalších pohybových dovedností, potřebovali jsme získat další kvalitní tréninkovou plochu a to zejména pro zimní měsíce,” říká Jaroslav Kudrna, předseda SK Zbraslav.

Cena výstavby nového sportoviště byla stanovena na základě výběrového řízení na 21 828 633 Kč. Celkové náklady, včetně projektu a přípravných prací, byly 22 384 220 Kč. Projekt získal dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 14 318 517 Kč. S financováním projektu nám pomohla i Městská část Praha-Zbraslav dotací ve výši 2 182 863 Kč a bezúročnou půjčkou 3 500 000 Kč. Zbylou část ceny za výstavbu uhradil klub ze svých prostředků a pomocí příspěvků od členů a fanoušků klubu.

Poskytnutou půjčku klub uhradí z příjmů ze své nefotbalové hospodářské činnosti a pomocí příspěvků od členů a fanoušků SK Zbraslav. Pokud byste chtěli pomoci klubu s jejím splácením, dovolili bychom si Vás požádat – poprosit o pomoc. Přispějte prosím dle Vašich představ a možností na spolufinancování výstavby nového hřiště s umělou trávou.

Podrobnosti najdete na www.umelkaslavoj.cz.