provozní řád Areálu umělky

PROVOZNÍ ŘÁD Areálu umělky

I. Vymezení pojmů

 1. Areál umělky = hřiště s umělým povrchem, ať již zakryté halou či otevřené, pobytové schodiště = tribuna, šatny, sprchy a další místnosti v objektu vedle výše uvedených hřišť. Hranicí Areálu umělky je zábradlí a  travnatý povrch u velkého fotbalového hřiště.
 2. Uživatel = osoba, která je v prostoru Areálu umělky.
 3. Správce = správce areálu SK Zbraslav, telefon 603 806 040.
 4. Objednatel/Pověřená osoba = pověřená osoba uvedená v objednávce pronájmu, zodpovědná za organizaci a předání Areálu umělky Správci.
 5. Hala = zastřešené hřiště s umělou trávou.
 6. Tribuna = pobytové schodiště na kraji Areálu umělky.

II. Cena za pronájem Areálu umělky

 1. Cena za pronájem Areálu umělky je
  1. v letním období od 1. dubna do 31. října 800 Kč za prvních 60 minut a 400 Kč za každých dalších započatých 30 minut,
  2. v zimním období od 1. listopadu do 31. března  1.500 Kč za prvních 60 minut a 750 Kč za každých dalších započatých 30 minut.

III. Objednávka, platba a storno podmínky pronájmu areálu umělky

 1. Pronájem Areálu umělky je nutné objednat přes rezervační formulář na webu SK Zbraslav na adrese www.skzbraslav.cz/umelka/rezervace. Podmínkou rezervace je vyplněné jméno objednatele, kontaktní telefon a e-mail.
 2. Po odeslání rezervace obdržíte e-mailem potvrzení objednávky s pokyny k platbě za pronájem.
 3. Pronájem musí být uhrazen převodem na náš účet 1360101504/0600.
 4. Platba pronájmu musí připsána na náš účet do 48 hodin od rezervace a potvrzení pronájmu. Pokud platba nebude připsána do stanovené doby, bude potvrzení pronájmu zrušeno a je nezbytné odeslat novou objednávku.
 5. Jestliže chcete hrát ještě dnes, nebo by z jiného důvodu nebyla platba připsána včas, můžete zaplatit v hotovosti u správce areálu před nástupem do haly. V případě dotazů k nástupu do haly volejte na telefon 602 352 881 (správce areálu).
 6. Storno pronájmu haly musí být učiněno písemně, např. emailem, sms, apod. Musí obsahovat kontaktní údaje osoby, která objednala pronájem.
 7. Při zrušení pronájmu dříve než 6 dní před pronájmem vám vrátíme 100% ceny pronájmu, při zrušení pronájmu dříve než 3 dny před pronájmem vám vrátíme 50% ceny pronájmu. Poté je již storno pronájmu bez náhrady. Platba bude vrácena na účet, ze kterého byl hrazen pronájem, pokud nebude dohodnuto jinak.

Příklad: Mám pronajatý Areál umělky v neděli 9. ledna. Při zrušení pronájmu

  1. do pondělka 3. ledna dostanu zpět 100% ceny pronájmu,
  2. do čtvrtka 6. ledna dostanu zpět 50% ceny pronájmu,
  3. od pátku 7. ledna propadá úhrada pronájmu bez náhrady.

IV. Zásady užívání Areálu umělky

 1. Všeobecná pravidla
  1. Maximální počet osob v prostoru haly, povolený kolaudačním rozhodnutím, je 23.
  2. V celém areálu SK Zbraslav je zakázáno kouřit. Pokud budete kouřit mimo areál SK Zbraslav, odhazujte prosím nedopalky po uhašení do nejbližšího odpadkového koše.
  3. WC pro sportovce, diváky a doprovod je výlučně v chodbě šaten. Prosíme, abyste jako WC nepožívali prostory u plotů, zábradlí apod. (a to i když tam není bezprostředně vidět).
  4. Pokud něco poškodíte nebo zjistíte závadu, neprodleně to nahlaste Správci.
  5. Úhradu poškozeného majetku budeme požadovat po Objednavateli.
  6. Lékárna pro první pomoc je umístěna v chodbě šaten.
  7. Pro otevření vrat pro případný vjezd IZS volejte Správci.
 2. Aktivní sportovci
  1. Na hřiště s umělým povrchem vstupujte k tomu určené sportovní obuvi. Kopačky mohou mít maximálně lisované špunty. Hliníkové nebo obdobně tvrdé špunty by mohly naše hřiště poškodit.
  2. Pití, které budete pít během zápasu, mějte prosím v uzavíratelné plastové láhvi a neslazené. Sladké pití slepí gumový povrch a nebudeme mít na čem hrát.
  3. Branky prosím přenášejte a neposouvejte. Posouváním shrnete gumový povrch a na hřišti budou výmoly.
  4. Na požádání vám zapůjčíme vybavení jako kužely, kloboučky apod.
 3. Diváci a doprovod
  1. Jídlo a pití konzumujte prosím pouze v kavárně, nebo na tribuně.

 

Tento provozní řád je platný a účinný od 1. 2. 2022