Pozvánka na členskou schůzi

Jménem Rady spolku SK Zbraslav, z.s. Vás/Tě zvu na členskou schůzi SK Zbraslav, z.s., která se bude konat ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 20:00 hodin v hospodě areálu SK Zbraslav.

Věcné body programu:

  1. Výsledek hospodaření a výroční zpráva za rok 2023.
  2. Doplňující volba Rady spolku.
  3. Výše členských příspěvků.
  4. Návrh rozvojových projektů
  5. Další

Další body programu mohou být zařazeny na začátku konání členské schůze. Standardní organizační body programu zde pro zjednodušení neuvádíme.

S pozdravem

Jiří Valach