Odstraňování následků požáru – část první

Jak všichni asi víte, dne 24. 12. 2023 vznikl na ubytovně v areálu SK Zbraslav požár, který měl za následek lidský život, mnoho osob přišlo ze dne na den o střechu nad hlavou a na ubytovně vznikly velké materiální ztráty.

Dne 26.1. byla na web a sociální sítě dána výzva OBNOVA se žádostí o finanční příspěvek. Na transparentní účet 234211302/0600 dorazilo mnoho příspěvků, za které moc děkujeme.

Přijde nám jako dobrý nápad informovat členy SK a vlastně i celou veřejnost, jakým způsobem probíhají veškeré odstraňovací práce.

  • První akcí bylo víceméně celé vyklizení všech pokojů, poškozeného vybavení a odvoz mnoha plných kontejnerů firmou Honzy Břížďaly – Roddom, s.r.o., za což děkujeme.
  • Další krokem oprava poškozených vodovodních rozvodů, což patří díky Zdeňkovi Plockovi.
  • Dne 21. 2. byla firmou Sanace PO s.r.o. provedena kompletní sanace, dekontaminace všech poškozených částí objektů a následným chemickým postřikem tak, aby se v objektu už nevyskytovaly zdraví škodlivé látky – i této firmě samozřejmě děkujeme.

Pro Vaši představu přikládáme pár fotografií stavu před a po sanaci.

Rada spolku SK Zbraslav