Odstraňování následků požáru – část druhá

Ještě, než vás seznámíme s dalšími kroky, které povedou k co nejrychlejšímu znovuzprovoznění ubytovny, bychom ještě rádi tímto poděkovali našim kamarádům, kteří vlastně jako úplně první začali odstraňovat přímé následky požáru. Jmenovitě se jedná o Jardu Kudrnu, Borise Černého, Kamila Kuchtíka a Jardu Pudila – Rekon, kteří hned, jak to bylo možné provizorně zakryli požárem poničenou střechu plachtou. Jakmile bude přívětivější počasí, proběhne rekonstrukce střechy, materiál máme již nakoupený.

Další poděkování patří p. Oldřichu Vonkovi – PSD SERVIS, který vyměnil rozbitá skla u oken a zároveň poslal takovou nabídku na výměnu posledních starých dřevěných oken za plastová, kterou nešlo neakceptovat.

A nejnovější zprávou je zadání opravy elektroinstalace, což by poté s návaznými pracemi mohlo vést k možnosti bydlení alespoň u několika pokojů.

Rada spolku SK Zbraslav