historie 1990 – 1996

Etapa 1990 – 1993. S příchodem podzimu je zaznamenáno několik změn. Uvolňujeme Pavla Veselého do Radotína,  naopak přicházejí Petr Vodička z Uhelných skladů a Petr Marek z Radotína, trenérem je nadále Jar. Kamarád, v soutěžích máme 6 mužstev, dále stavíme hotel. Máme  v soutěži opět dobrý podzim, zůstáváme jen o bod zavedoucí Bílou Horou a vytváříme si dobrou pozici pro jarní část. U mužstva zůstává Jar. Kamarád, dostavuje se hotel, ve II. čtvrtletí jde do provozní fáze. Kádr mužstva pro jaro 1991 je tento: Jar. Vejvoda ml. – Kudrna – Svoboda – nově přichází Milan Czechovský – Charouzek – bratři Královcové – Hovorka – J. Vejvoda – Marek – Altman – Adámek – Petr Veselý – Poláček – Zich – Žák – Korecký. Mužstvu se v soutěži vůbec nedaří, uvažuje se o trenérské změně, na horizontu se rýsuje trenérský triumvirát Prosek – Kudrna – Svoboda. V květnu obnovuje Slavoj styky s rakouským Scheiflingem a cestuje do Rakouska. Podzim 1991 má i velmi smutnou událost. 29. října umírá duše zbraslavského sportu Jiří Věříš a zarmouceni se s ním loučíme.

Legendární Jiří Věříš, známý pod přezdívkou Géda, který byl celá desetiletí duší zbraslavského fotbalu

V ročníku 1991 – 1992 jsme sice skončili na 4. místě, tím ovšem nejsme vůbec uspokojeni. Do podzimu a tím do nového ročníku vstupuje Slavoj s novým trenérem Jar. Škvárou, J. Kamarád  se vrací k dorostu. Fr. Poláček přestupuje na Dobříš. V I. A třídě jsme vylosováni do nové, východní skupiny, podzim absolvujeme se střídavými výsledky a končíme ho na třetím místě za Braníkem a Meteorem B. Kronika zaznamenává, že v zimě se účastníme znovu zimního turnaje, ale zároveň poznamenává, že příprava nebyla dostatečná, účast na trénincích slabší.  Mužstvo doznává změny, nastupují Pavel Hejhal, Vlasák, Pouš, Černý, Martin Vejvoda, přebor nám však zůstává nadále vzdálen. Do podzimu 1992 vstupuje mužstvo opět s novým trenérem, jímž se stává Petr Zigo, který přichází na Zbraslav s velkými plány (jež se však, bohužel, neuskutečňují a trenér v poměrně krátké době kapituluje). Oddíl se pokouší získat druhou hrací plochu, vkládá několik desítek tisíc do školního hřiště Nad parkem, záměr se však nakonec nesetkává s úspěchem. Zřetelnějších obrysů nalézá plán zatravnění stávající hrací plochy, budují se dvě studně, aby byl zabezpečen dostatek vody na kropení. Zaznamenejme sestavu z počátku podzimní soutěže: Jar. Vejvoda ml. – Vlasák – Pouš – Charouzek – R. Altman – O. Altman – Kuchtík – Vodička – Černý – Korecký – Tichý, dále M. Vejvoda – Čechovský – Marko ml. Mužstvo však nedosahuje výkonnosti předchozích generací, k postupu má nebetyčně daleko a končí až na 9. místě tabulky.  V listopadu předcházel utkání s Řeporyjemi bouřlivý týden – pro slabé vedení mužstva byl odvolán trenér Zigo a vedením pověřen prozatimně M. Havlíček. Na sklonku roku zaznamenává kronika události kolem rozpadu  TJ Slavoj. Valná hromada v polovině prosince rozhoduje o zániku jednoty k 31. 3. 1993 a vzniku tří samostatných klubů. Co bylo asi důvodem rozpadu této vcelku úspěšné jednoty?  Kronika hovoří o déletrvajících sporech o způsobu rozdělování finančních prostředků a o déletrvajících tendencích tenisu a fotbalu o osamostatnění. Po roce 1989 se totiž majetek dostává do rukou TJ. Tenisová hala a hotel na stadionu mají hodnotu téměř 20 milionů a oddíly, na jejichž půdě tento majetek  stojí, je chtějí využívat především pro sebe samé. K rozpadu přispěla i skutečnost, že v tomto období odstoupil stávající silný a politiku  silné jednoty zastávající výbor, vedený Ing. Jar. Charvátem a nový výbor, vedený Ing. Klímou již neměl zájem, ani dostatek sil jednotu udržet. Skutečností je, že vzniká SK Zbraslav, kde se sdružují fotbal a některé další oddíly bývalého Slavoje. A to již vstupujeme do období posledního, do let 1993 – současnost a zapíšeme tak poslední kapitolu o historii zbraslavské kopané.

Od r. 1993 do dneška. Pod názvem Slavoj působí fotbal tedy do jara, kdy se, spolu s orientačním během, košíkovou a volejbalem osamostatňuje pod hlavičku SK Zbraslav. Předsedou jednoty se stává Jar. Kudrna, předsedou fotbalového oddílu L. Chramosta. Fotbalová činnost pokračuje bez jakékoliv přestávky, trenérství přejímá opět Jiří Volf.

Etapa 1993 – 1996. Velice složité období po stránce hospodářské i sportovní. Mnoho starších, zkušených a léty odzkoušených funkcionářů odchází a na jejich místa není možné sehnat náhradu.   Po osamostatnění  je nutné zaplatit úvěr u KB, který měla bývalá TJ na stavbu hotelu Slavoj, přicházejí změny v daňových zákonech, zdražují energie a veškeré vstupy do sportu. Výboru se však podařilo úvěr uhradit a hospodářskou činnost stabilizovat.

Pohled na hřiště dnes