jak se stát členem klubu – nová verze

Předpřípravka U7 2020

Chcete si s námi zahrát fotbal? Začít je jednoduché. Můžete se příjít podívat kdykoliv v pracovních dnech po 16 hodině na naše hřiště na probíhající tréninky a obrátit se na přítomného trenéra, který vám poradí co a jak. Nebo je možné zavolat nebo napsat e-mail konkrétnímu trenérovi nebo vedení klubu.

Podrobné informace o termínech tréninků jednotlivých věkových kategorií najdete na stránkách týmů. Začít je možné kdykoliv v průběhu sezóny. Prostě si to u nás vyzkoušíte a čas ukáže.

Pokud jste již rozhodnuti se stát fotbalistou a členem našeho klubu, je nutné zaregistrovat se u nás a ve FAČR ve třech krocích:

  1. Vyplnit elektronickou přihlášku do našeho klubu.
  2. Vyplnit elektronickou žádost o členství FAČR a zplatit poplatek FAČR.
  3. Vyplnit žádost o registraci hráče FAČR a podepsanou předat klubu.

1. Elektronická přihláška do našeho klubu

Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku do našeho klubu. Jejím vyplněním nám usnadníte zaregistrování ke klubu.

Podmínky členství v klubu SK Zbraslav pro mládež do 18 let:

Roční členský poplatek 5.500 Kč ve dvou splátkách:

  • za září – prosinec 2.500 Kč (splatnost do 15. 10.)
  • za leden – červen 3.000 Kč (splatnost do 15. 2.)

Platbu přijímáme pouze bezhotovostně na účet 1360101504/0600 a to z důvodu snadné dohledatelnosti z obou stran. Jako VS uveďte prosím prvních 6 čísel RČ dítěte a do textového pole „Zpráva pro příjemce“ jméno a příjmení svého dítěte. Neuvádějte prosím jméno a příjmení rodiče, protože platby párujeme s příjmením dítěte a to je často jiné, než příjmení rodiče.

Požadavek na zaslání dokladu (potvrzení) o úhradě příspěvků zasílejte prosím na info@skzbraslav.cz. Doklad Vám bude zaslán zpět v elektronické podobě.

A pokud jste si již stali členem našeho klubu, nabízíme vám dres, sportovní oblečení a další vybavení v barvách SK Zbraslav.

2. Elektronická žádost o členství FAČR a poplatek FAČR

Vyplňte a odešlete žádost o členství FAČR, naleznete ji zde – https://is.fotbal.cz/clenove/registrace-clena.aspx. Při vyplňování

  • zaškrtněte volbu „Chci se stát členem prostřednictvím klubu
  • do políčka „Číslo klubu FAČR a název“ vyplňte „1050111 Sportovní klub Zbraslav, z.s.„.

Dále uhraďte poplatek 100 Kč, ideálně Online platební bránou (kartou nebo online převodem), aby byla platba připsána okamžitě.

3. Žádost o registraci hráče FAČR

Trénuji, jsem zařazen do mužstva mladší přípravky a budu již hrát zápasy. Ale nestačí, že jsem členem SK Zbraslav i členem FAČR, musím být také zaregistrován jak hráč.

Žádost o registraci si prosím stáhněte a vyplňte – jméno, příjmení a adresu hráče, e-mail a telefon rodiče/zákonného zástupce. Pokud jej znáte, můžete vyplnit i ID hráče v systému FAČR, jinak jej doplní klub.

Po vyplnění žádost o registraci prosím vytiskněte a podepište – zákonný zástupce, rodič hráče. Vyplněnou a podepsanou žádost předejte sekretáři klubu panu  Antonínu Rákosníkovi, případně trenérovi mužstva.

Podle této žádosti provede pověřený zástupce klubu vlastní  registraci nového hráče na portálu  is.fotbal.cz. Tento postup je nutno dodržet, protože každý klub musí vyplněný a podepsaný formulář v tištěné podobě archivovat minimálně tři roky.